Vad är MakerAdmin?

MakerAdmin består av ett antal olika moduler som tillsammans hjälper er som driver ett Makerspace att sköta den löpande administrationen, med hantering av medlemsregister, behörigheter, nyckeltaggar, betalningar, utskick & påminnelser samt enklare ekonomihantering.

Moduler:

Medlemsregister

Grupper

Försäljning

Utskick

Nyckelhantering

Betalning

Automation

Ekonomi

Statistik